Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) gebruikt Alfresco om hun complexe IT-landschap opnieuw in te richten. Het kennisnetwerk zet de expertise van Contezza in bij de vormgeving van het nieuwe normbeheersysteem in Alfresco.

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. Dit betekent dat zij eenduidige en breedgedragen afspraken tussen partijen over een product, dienst of proces vastleggen als norm. Bedrijven, maar bijvoorbeeld ook de overheid kunnen een aanvraag indienen om een dienst of proces te normaliseren. Beheer van deze omvangrijke normencollectie en afstemming tussen nationale, Europese en internationale normcommissies, vereist een zeer goede inrichting van de IT-architectuur.
Efficiënt samenwerken
De verschillende afdelingen binnen NEN werken met applicaties die het meest geschikt zijn voor specifiek hun werkzaamheden. Deze applicaties moeten echter wel onderling geïntegreerd worden, zodat eenvoudig en efficiënt samengewerkt kan worden. Het normbeheersysteem waarmee NEN werkt is inmiddels verouderd en de wens om flexibeler en sneller in te spelen op de wensen en eisen van klanten groeide.Toekomstvast
NEN moderniseert haar IT-landschap door een toekomstvast applicatielandschap te creëren en Alfresco is daar een belangrijk onderdeel van. Alfresco wordt ingezet ten behoeve van het uitgeversproces en als samenwerkingsplatvorm. Hierdoor worden het publicatieproces en het beheer op de relaties beter ondersteund. Contezza heeft veel ervaring in de uitgeversmarkt en hierdoor is er in een relatief korte periode een compleet publicatieproces gerealiseerd, inclusief het normbeheer met bijbehorende relaties. NEN beheert ruim 31.000 normen.

Most Recent Projects

Start typing and press Enter to search