In Alfresco optimaal benutten, Digitaliseer & Versnel, Nieuws, Solutions, Techno

Fundamentele integratie tussen de Microsoft Office365 Suite en het Alfresco Content Services Platform.

Contezza heeft een fundamentele integratie ontwikkeld tussen de Microsoft Office365 Suite en het Alfresco Content Services Platform. Met deze integratie is het mogelijk om alle typen content die in de Office365 toepassingen voorkomen te bewaren, beheren en archiveren en het organisatiebrede, strategische Content Services Platform van Alfresco.

Office365 is bij veel mensen bekend als de cloudsuite van waaruit Word, Excel, Powepoint en Outlook worden gebruikt. De suite is veel breder dan dat. Ook Sharepoint, Onenote en Teams maken er onderdeel van uit. Office365 is onovertroffen in het bieden van een naadloze gebruikerservaring en voor veel gebruikers ondersteunen de applicaties een groot deel van de werkdag.

De Office365 Suite bevat geen mogelijkheden om content duurzaam te bewaren en weinig mogelijkheden om content beschikbaar te stellen aan werkprocessen die niet door Office365 ondersteund worden. Een Content Services platform voorziet wel in deze mogelijkheden door zichzelf te positioneren als een onderlaag in de organisatie die uit alle applicaties en werkprocessen content opvangt, classificeert, ontsluit en archiveert. Zo’n onderlaag is zo breed mogelijk en open, zodat via allerhande koppelvlakken alle applicaties er gebruik van kunnen maken. Office365 heeft weliswaar Sharepoint als component, maar dat is primair bedoeld als samenwerkingsomgeving en voorziet niet in functionaliteit om grote hoeveelheden content duurzaam te bewaren en ontsluiten. 

Alfresco Content Services wordt door organisaties gebruikt als Content Services fundament. Het voorziet al sinds jaren in de integratie met Microsoft Office door Word, Excel en Powerpoint in staat te stellen documenten direct te openen en opslaan in Alfresco. Daar betreft het de geïnstalleerde versies van die applicaties.

Door de integratie tussen de Office365 onderlaag en het Alfresco Content Services Platform ontstaan nieuwe mogelijkheden. De eerste is nu om een document vanuit Alfresco te kunnen bewerken, zonder de noodzaak om een geïnstalleerde applicatie te hebben. Een abonnement op Office365 en een computer met internetverbinding volstaan. Daarnaast wordt het door deze integratie mogelijk om een document direct, realtime met collega’s of ketenpartners te bewerken. Dit is het gedrag waarbij wijzigingen in het document direct zichtbaar worden bij alle andere gebruikers die het document aan het wijzigen zijn.

De mogelijkheid om documenten direct en realtime vanuit Alfresco met een groep mensen te bewerken in Office365 is een voorbeeld-toepassing van de fundamentele integratie tussen Alfresco Content Services en Office 365. In een volgende blog tonen we andere toepassingen van deze integratie met andere typen content uit de Office365 Suite.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search