In Techno

Alfresco maakt met Alfresco Community een goed product. Hoewel de software gratis is gaan bij de implementatie van enterprise content management de meeste kosten zitten in de implementatie. Tijdens de implementatie zorgen we ervoor dat de software de mensen en de werkprocessen daadwerkelijk ondersteunt.

​Omdat Alfresco Community al zo’n sterk, veelzijdig product is, is het altijd de vraag waarom een organisatie Alfresco Enterprise (Alfresco Content Services) nodig zou hebben. Er zijn goede redenen om voor Enterprise te kiezen. Enterprise heeft veel voordelen voor organisaties die geen concessies willen doen in informatiebeveiliging, beschikbaarheid en schaalbaarheid. Misschien nog belangrijker is het ontbreken van Alfresco Process Services in de Community-variant.

​We leggen deze verschillen hieronder verder uit.

Process services
Een belangrijk verschil is dat Alfresco Process Services niet beschikbaar is als Alfresco Community wordt gebruikt. Er zit in Alfresco Community wel een Activiti engine die goed gebruikt kan worden voor eenvoudige processen, maar alle hulpmiddelen om processen te ontwerpen ontbreken. Het resultaat is dat een software-ontwikkelaar in Alfresco Community de processen moet realiseren.Hybride cloud
De gratis versie van Alfresco ondersteunt geen Hybride Cloud. Dat betekent dat er geen gebruik gemaakt gemaakt kan worden van de voorzieningen in Alfresco om informatie en taken veilig te delen met gebruikers en ketenpartners buiten de organisatie. Als gevolg moet voor deze toepassing Alfresco Community geheel beschikbaar worden gesteld via het internet. Hier zijn uiteraard risico’s aan verbonden.Encryptie
Een ECM-systeem moet de verantwoordelijkheid hebben voor alle toegang tot informatie. Uiteindelijk staan de beheerde documenten op een opslagsysteem binnen de infrastructuur van de organisatie. in Alfresco Community staan de documenten leesbaar op het opslagsysteem. Via zeer strikte autorisatie  op dat niveau moeten de documenten beveiligd worden. Alfresco Content Services voegt hier een beveiligingsniveau aan toe door de documenten te versleutelen. Ongeautoriseerde toegang via een inbraak tot het netwerk leidt daardoor nooit tot toegang tot de documenten.Storage-beleid
Opslag-systemen kennen variaties in snelheid en beschikbaarheid. Snelle, hoog-beschikbare opslag is duurder dan tragere, niet dubbel-uitgevoerde systemen. Vaak hebben organisatie beide varianten beschikbaar met het doel om belangrijke, veelgebruikte informatie altijd snel aan te kunnen bieden en goedkopere systemen voor informatie die nog maar zelden wordt geraadpleegd. Alfresco Content Services kan van beide varianten gebruik maken, waarbij via classificatie bepaald kan worden welke documenten op welk opslagsysteem bewaard moeten worden. In Alfresco Community worden per definitie alle documenten op hetzelfde opslagsysteem bewaard.

Gecertificeerd archiefbeheer
Hoewel Alfresco Community ook de records management functionaliteit aanbiedt is deze niet gecertificeerd op de strenge, Amerikaanse DOD5015.02 norm van het Pentagon. De Nederlandse NEN-2082 norm kan beschouwd worden als een subset van de DOD-norm. Dit betekent dat Alfresco als archiefsysteem na implementatie gecertificeerd moet worden door bijvoorbeeld ECB Nederland.

Clustering
Alfresco Community biedt geen ondersteuning voor gebruik in een cluster. Dit betekent dat het alleen gebruik ondersteunt voor implementaties tot enkele honderden gebruikers omdat er maximaal een Alfresco Share instantie en maximaal een repository geimplementeerd kan worden. Alfresco Content Services ondersteunt clustering wel, waardoor grote implementatie ondersteund worden.

Databases
Alfresco Community ondersteunt een beperkt aantal databases. Enterprise databases zoals Oracle en MS SQL worden niet ondersteund. Voor veel organisaties betekent dat dat er nieuwe beheerfuncties ingericht moeten worden voor het databasebeheer van MySQL/MariaDB of Postgres.

Beheerconsole
In Alfresco Community moet alle configuratie via configuratiebestanden en XML worden doorgevoerd. Het activeren van configuratiewijzigingen moet in bijna alle gevallen via een herstart gebeuren. Een korte onbeschikbaarheid is het gevolg. Alfresco Content Services ondersteunt veel meer wijzigingen en handelingen via een beheerconsole. Dit maakt de taak van de applicatiebeheerder eenvoudiger en zorgt voor een hogere beschikbaarheid.

Ondersteuning voor Amazon S3
Alfresco Community ondersteunt alleen traditionele bestandsystemen voor de uiteindelijke technische opslag van documenten op schijf. Alfresco Content Services ondersteunt ook andere opslagsystemen, zoals S3 van Amazon of Centera van EMC.

Geen verrassingen
Alfresco Content Services wordt uitgebreid getest. Alfresco Community wordt voor een groot deel door de gemeenschap getest en is daarom meer ‘bleeding edge’. Alfresco Content Services bevat geen verrassingen meer. Als er zich toch een probleem voordoet, dan worden onmiddellijk patches of service packs beschikbaar gesteld via het partner netwerk.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search