In Overstappen op Alfresco, Techno

Contezza bij Alfresco DevCon in Lissabon

De Alfresco DevCon zit er weer op. Na een korte afwezigheid, waarin The Order Of The Bee het gat vulde, heeft Alfresco besloten het evenement weer zelf te organiseren. Contezza was met een groot team aanwezig in Lissabon. In deze blog beschrijf ik de punten die mij opgevallen zijn wat betreft de visie en richting van Alfresco en de architectuur van het platform.

Alfresco ontwikkelt zich van een leverancier van een product, naar de leverancier van een platform. Met het Digital Business Platform en het Application Development Framework is het hebben van een community van ontwikkelaars essentieel. Het zijn de ontwikkelaars die het platform gebruiken om business apps samen te stellen, te genereren of te ontwikkelen.

DevCon 2018 heeft deze richting en de consequenties ervan goed aangetoond. Waar in voorgaande edities vooral aandacht was voor Alfresco Content Services (the artist formerly known as Alfresco), was er nu minstens evenveel aandacht voor Alfresco Process Services (gebaseerd op Activiti) en het Alfresco Development Framework (ADF).

De platformvisie wordt ook goed duidelijk in de mate waarin Alfresco inzet op de Cloud. Hiermee gepaard gaan nieuwe deployment en beheertechnieken zoals Docker en Kubernetes. De kennissessies op de DevCon gaan daar continue op in. Contezza is ook volop bezig met de overgang naar Chef en Docker. Dick Muller bespreekt binnenkort de toekomst van Contezza op dit vlak in een blog.

img_016546860

De komende periode wordt de architectuur van het platform enorm aangepast. Het component dat we tot voor kort kenden als Alfresco wordt uitgekleed. Functies die nu nog onderdeel uitmaken van die repository, worden als micro-services geëxternaliseerd. Het gaat dan meestal om functionaliteit die ook beschikbaar gemaakt kan worden voor de process engine (Activiti) van het platform, functionaliteit die optioneel beschikbaar kan zijn of functionaliteit die apart geschaald kan worden in de Cloud.

Dat laatste betekent ook dat de positie van Alfresco Community zal veranderen. Veel inzichten voor Alfresco Community worden overgenomen van Activiti. Activiti is het open source project dat een sterke process engine ontwikkelt en vrij beschikbaar stelt. De engine op zich is beperkt in functionaliteit, omdat hij wordt ingepast in het Digital Business Platform en dus wordt omringd door micro-services die de functionaliteit compleet maken. Ditzelfde zal naar verwachting gaan gebeuren met Alfresco Community. Dit wordt meer en meer een technische repository die op zich beperkte functionaliteit heeft. Pas na inpassing in het Digital Business Platform ontstaat er waarde voor organisaties.

Een symptoom hiervan is dat Alfresco Share over vijf jaar afgestoten wordt. De investeringen om Share actueel te houden gaan nu al grotendeels naar het Alfresco Development Framework (ADF). In het aangekondigde Alfresco 6 is Share functioneel al een stuk kaler. Nieuwe ontwikkelingen waarvan een lange levensduur wordt verwacht moeten vanaf nu gedaan worden in ADF. Dit is natuurlijk geen nieuws van de afgelopen week en Contezza heeft met de komst van collega Andrey hier op voorgesorteerd.

Organisaties die een implementatie van Alfresco Community overwegen doen er goed aan deze ontwikkelingen mee te wegen in hun beslissing. De toekomst is Platform, Cloud en Micro-Services.

  • Koen Bonnet (Associate)
    Koen Bonnet (Associate) Onafhankelijk denker
Recent Posts

Start typing and press Enter to search