In Techno

Blockchain technologie

Op vrijdagen viert het ontwikkelteam van Contezza vaak hackathons, het in korte tijd samenwerken om een nieuwe technologie toe te passen of nieuwe functionaliteit te maken. De afgelopen keren heeft dat in het teken gestaan van Blockchain.

Blockchain laat zich het kortst uitleggen als een techniek waarbij een administratie van transacties decentraal wordt bewaard. Door het decentraal, op duizenden computers, op te slaan en bovendien informatie over de transactie te “hashen” ontstaat er een administratie die niet te muteren is en een gegarandeerd getrouwe weergave is van overeenkomsten. Of het nou een financiële transactie is, zoals de Bitcoin toepassing, een afspraak tussen partijen (“Smart Contracts”) of de deponering van een idee (“Proof of existence”).Er is de laatste tijd veel te doen over Blockchain. Als je kranten of je linkedin timeline bijhoudt, dan struikel je erover. Soms ook vanwege een schandaal, zoals een slecht uitgedacht “Smart Contract” van The DAO. Daarbij werden geheel volgens de regels 50 miljoen dollar aan een fonds werd onttrokken. Helaas waren die regels onjuist opgesteld en zijn ze in een Smart Contract opgesteld in code, waardoor het niet erg transparant is.

Naast dat negatieve voorbeeld zijn er ook veel positieve ideeën over de toepassing van blockchain. Het maakt het gebruik van Trusted Third Parties onnodig. Door gebruik te maken van het vertrouwen van de massa. Het fundamentele idee van blockchain is eenvoudig en goed uitgedacht. Banken en notarissen, traditionele trusted third parties, voelen nattigheid en verdiepen zich massaal in de principes van blockchain.

Tijdens deze hackaton begonnen wij te denken hoe wij de Blockchain technologie zouden kunnen toepassen in ons vakgebied. In document management heb je veel te maken met de weerslag van transacties. Overeenkomsten, beschikkingen, aktes. Soms ook op kleinere schaal door het nemen van een beslissing in een proces/workflow of het akkorderen en elektronisch ondertekenen van een document.

Voor deze voorbeelden is in theorie blockchain te gebruiken. Het ondertekenen van een document is mogelijk met blockchain. Het is zelfs mogelijk om een aantal mensen uit een groep verplicht te laten ondertekenen voordat de transactie rond is. Bijkomstig voordeel is dat de informatie dat tot de transactie gekomen is ook publiek beschikbaar is, zonder dat de inhoud van het document bekend gemaakt hoeft te worden.

Nu bestaat natuurlijk voor het elektronisch ondertekenen al een techniek, namelijk de public key infrastructure (PKI). In die techniek wordt juist gewerkt met de trusted third parties die in de blockchain technologie overbodig worden gemaakt door de massa in te schakelen. Maar  PKI is wel de techniek die in de wetgeving voor de elektronische handtekening is gebruikt. Of een rechter een techiek accepteert die in de underground van het internet is ontstaan is voorlopig de vraag.

Een aantal idee is de mogelijkheid om ideeen te deponeren. Instanties voor het intelectueel eigendom, zoals BOIP, bieden diensten aan waarbij je documenten in bewaring kunt geven zodat je op een later moment kunt aantonen dat een idee oorspronkelijk van jou is. Met de blockchain technologie zou zo’n dienst helemaal anders uitpakken. Er is geen noodzaak meer om documenten uit handen, in bewaring te geven. Door het een “hash” van het document in de blockchain administratie op te nemen is op ieder moment onomstotelijk te bewijzen dat een document op een bepaald moment in jouw bezit is geweest, wat bijvoorbeeld kan aantonen dat jij op dat moment een bepaald idee had.

Deze service wordt al aangeboden op basis van blockchain technologie. Op onze hackaton besloten we de mogelijkheid om ideeen binnen documenten te kunnen deponeren toe te voegen aan Alfresco. De service proofofexistence.com heeft een API. Wat er nodig is, is dat een unieke hash van het document aan de service wordt aangeboden. Deze wordt dan gevalideerd door “miners” in het blockchain netwerk en die markeren de transactie uiteindelijk als voltooid.

In onze proof of concept hebben we de mogelijkheid aan Alfresco toegevoegd om via een klik op de knop de hash van het document aan proofofexistence.com aan te bieden. Daarmee wordt het bewijs dat het document in ons eigendom is aan de administratie van bitcoin toegevoegd. Van dat bewijs is ook weer de informatie op te halen die we tonen op de document details pagina van het document.

De gebruiker die de functionaliteit aanroept moet wel bekend zijn op het blockchain netwerk. Daarom breiden we het gebruikersprofiel uit met het blockchain/bitcoin adres van de gebruiker. Conceptueel probleem is nog dat we eigenlijk willen aantonen dat de organisatie (die Alfresco gebruikt) eigenaar is van het document of het idee en niet de individuele gebruiker. We zouden gebruikers ook uit naam van de orgaisatie kunnen laten handelen.

In de volgende blog volgen code snippets en screenshots naarmate ons werk vordert. De volgende stappen zijn een integratie met Activiti om het nemen van een belissing onomkeerbaar vast te leggen in de blockchain administratie.

Andere ideeen voor toepassingen van blockchain zien we graag in de comments 🙂

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem gerust contact met ons op.

    Ja, houd mij op de hoogte van nieuws en diensten van Contezza

    Recent Posts

    Start typing and press Enter to search