In Nieuws

Als goed werkende IT een kwestie van leven en dood is.

Orgaantransplantatie is een delicaat proces. Als bemiddelaar tussen donor en ontvanger speelt Eurotransplant op internationaal niveau een belangrijke rol bij de toewijzing van donororganen. Eurotransplant gebruikt Alfresco voor het beheren van het medisch dossier. Adrie Rozendaal houdt zich als enterprise architect onder meer bezig met het stroomlijnen van deze bedrijfsprocessen.

Adrie:

“Je wilt geen haperingen in je systeem, want een orgaan moet natuurlijk zo snel mogelijk vervoerd worden naar het ziekenhuis van de patiënt.”

Binnen de deelnemende landen werken veel verschillende partijen samen om het proces van orgaantransplantatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als een donor overlijdt, meldt de arts dit zo snel mogelijk bij Eurotransplant. Zo ontstaat er een donordossier. De aangeboden organen worden direct gematcht met de potentiële ontvangers op de wachtlijst van Eurotransplant. Als het orgaan wordt geaccepteerd, wordt de logistiek direct opgestart. Dit varieert van ambulances tot helikopters en vliegtuigen. Het is van groot belang dat het proces snel en gestroomlijnd verloopt.

Adrie:

“Wij gebruiken Alfresco voor het medisch dossier en workflows daar omheen. Alle documenten die wij binnenkrijgen, worden via Alfresco op de juiste manier opgeslagen. Het gaat hierbij om alle informatie met betrekking tot donoren en organen, patiëntgegevens, analysegegevens van laboratoria, ziektebeelden en fotobestanden van organen die je alvast kunt laten zien aan het ontvangende ziekenhuis.”

Zo min mogelijk risico

Voorheen gebeurde de uitwisseling van gegevens op papier, per fax en e-mail. Bij hun zoektocht naar een betrouwbare Alfrescoleverancier kwam Eurotransplant uit bij Tahzoo, dat samenwerkte met Contezza.

Adrie:

“We hadden behoefte aan een systeem om e-mails en documenten veilig op te slaan en eenvoudig terug te vinden. Toen we kozen voor Alfresco, hoefden we alleen nog op zoek naar een partij die dat kon implementeren. Wij wilden perse de enterprise-versie van Alfresco, omdat dit een meer geteste, gewaarborgde en ondersteunde versie is. Een logische keuze, gezien ons kernproces willen we natuurlijk zo min mogelijk risico lopen. Binnen een paar uur moet alles geregeld zijn, dan wil je geen haperingen in je systeem. Een orgaan kan maar beperkt buiten het menselijk lichaam zijn en moet dus zo snel mogelijk vervoerd worden naar het ziekenhuis van de patiënt.”

Nauwe samenwerking

Contezza heeft voor Eurotransplant een module geïmplementeerd waarmee de e-mailverwerking is geautomatiseerd. Nu kunnen e-mails en digitale formulieren efficiënt en zonder foutgevoeligheid verwerkt worden tot medische dossiers.

Adrie:

“De werkwijze van Contezza kun je wel een ‘close coöperation’ noemen. Het is een continue, nauwe samenwerking.” Adrie spreekt van ‘een stukje echte Contezza-oplossing’. “En daarmee bedoel ik dat het doet wat je er van verwacht.”

De Nederlandse Transplantatie Stichting

Ook de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) gebruikt Alfresco voor het beheer van haar dossiers. Zij namen Contezza in de arm voor de inrichting van Alfresco en de koppeling met hun procesapplicatie. Ook voor het beheer en de levering van de Alfresco Content Services subscriptions is NTS bij Contezza uitgekomen.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Digitaliseer en versnel met Contezza