In Business, Nieuws

Voor de Nederlandse gemeenten wordt het spannend de komende jaren. Gaat Common Ground de IT-infrastructuur bij de overheid drastisch veranderen, of blijft het slechts bij een mooi concept? Onder de leveranciers lijkt er in ieder geval voldoende animo te zijn om Common Ground te omarmen.

Dat laatste is enerzijds goed te verklaren. De leveranciers merken dat het gemeentelijk applicatielandschap nauwelijks aanpasbaar is en dat echte innovatie hierdoor haast onmogelijk is. Aan de andere kant: het verleden heeft bewezen dat voor een aantal IT-leveranciers een zogenoemde ‘vendor lock-in’ een héél goed verdienmodel is. Het is dan ook maar de vraag of het enthousiasme van deze leveranciers geen façade blijkt en of zij echt willen gaan voor het beste model voor de klant.

Gemeente Delft wil peilen hoe leveranciers denken over Common Ground en heeft daarvoor een marktconsultatie uitgeschreven. Hun ambitie: binnen (ruim) een jaar een werkende oplossing te ontwikkelen die voldoet aan de principes van Common Ground. Die oplossing moet zowel het vergunningsproces ondersteunen als de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2021 van kracht gaat.

Dat Gemeente Delft nu deze stappen zet, is niet geheel onverwacht. Sinds 2010 is Delft een voorhoedegemeente. Tien jaar later lopen ze nog steeds voorop. Wat ze schreven in 2010, is nog actueel:

“Delft is voorhoedegemeente op het gebied van digitale dienstverlening. In lijn met de in de voorgaande jaren ingezette samenwerking met EGEM, zal Delft actief bijdragen aan de totstandkoming van landelijke standaarden op het gebied van digitale procesinrichting. Standaardisatie is van groot belang omdat hierdoor de gemeentelijke dienstverlening voor burgers en bedrijven toegankelijker gemaakt kan worden en omdat de investeringen in ICT- voorzieningen, benodigd voor dienstverlening, hoger zijn als er geen standaarden voorhanden zijn en alles als maatwerk ontwikkeld moet worden.”

Ook de markt is aan het warmlopen voor Common Ground. Dit blijkt wel uit het aantal reacties die door Delft zijn ontvangen. Uiteraard hebben ook wij vanuit Contezza onze visie en ervaring met de principes van Common Ground gedeeld. Wij als ‘system integrator’ zijn ervan overtuigd dat een open-source-platform, zoals Alfresco, hiervoor ingezet kan worden en dat dit goed aansluit bij deze principes. Deze overtuiging wordt versterkt door de resultaten van verschillende Common Ground-trajecten waarin wij momenteel participeren bij de gemeenten Amsterdam en Utrecht.

We hopen dat we Gemeente Delft op weg geholpen hebben in de zoektocht naar de huidige stand van zaken rondom Common Ground. Bij Contezza zijn we ervan overtuigd dat deze beweging een solide en toekomstbestendige basisarchitectuur gaat opleveren waardoor innovatie niet alleen veel sneller maar ook veel betaalbaarder wordt. We zijn er met z’n allen nog niet, maar de aandacht die momenteel in Common Ground wordt gestoken belooft veel goeds. Ook wij geven Common Ground momenteel veel aandacht.

En als we even de slogan van een bekend bedrijf mogen lenen, ook voor Common Ground geldt: Aandacht maakt alles mooier!

Auteur: Jorren Bos
Contact: jorren.bos@contezza.nl

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Eurotransplant gebruikt Alfresco